Partner

Gruppenforto Healthcare Team
europcare

H europcare ιδρύθηκε το 2012 ως ανεξάρτητος οργανισμός για την παροχή κατάρτισης, προετοιμασίας και τοποθέτησης νοσηλευτών που θέλουν να εργαστούν στη Γερμανία. Οι κύριες δραστηριότητές του ήταν η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση και η ενεργοποίηση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργαζομένων. Το 2016 η δομή της εταιρείας άλλαξε σε μορφή γερμανικής “GmbH”. Μέχρι στιγμής έχουν βρει θέσεις εργασίας για περίπου 500 μετανάστες νοσηλευτές στη Γερμανία.

H europcare έχει την έδρα της στο Kirchheim (κοντά στο Μόναχο) και δραστηριοποιείται με συνεργαζόμενες εταιρείες σε διάφορες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Τυνησία, η Ινδία, η Μαλαισία, το Ισραήλ και άλλες. Τα καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης που έχουν αναπτύξει περιλαμβάνουν προγράμματα για την κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση και την εκμάθηση γλωσσών.

Η europcare απασχολεί προς το παρόν 10 υπαλλήλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

Διαδικασίες αναγνώρισης στα διάφορα ομόσπονδα κρατίδια για τους υποψηφίους – όπως σε όλα τα κρατίδια ισχύουν άλλοι κανονισμοί για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η europcare υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης (που εκδίδεται από την αρχή αναγνώρισης) για τους υποψηφίους.

Οργάνωση μέτρων προσαρμογής για τους μετανάστες νοσηλευτές, μαθήματα κατάρτισης και εξετάσεις σε συνεργασία με τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, μαθημάτων επικοινωνίας και εξειδικευμένων (εργασιακών) γλωσσικών μαθημάτων για την ομάδα-στόχου.

Επιπλέον η europcare βοηθά στην απόκτηση της απαραίτητης βίζας για τους μετανάστες νοσηλευτές.

Βοηθούν επίσης στη σύναψη συμβάσεων εργασίας (μεταξύ του ιδρύματος υγειονομικής περίθαλψης και του εργαζομένου), στην αναζήτηση διαμερίσματος και στη συνολική ένταξη στη γερμανική κοινωνία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.europcare.eu.

BEST

Η BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχούς κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και υπηρεσιών σταδιοδρομίας.

Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (+16) και ενήλικες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, για συνεχή και επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική και καθοδήγηση και ενεργοποίηση για άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στην ατομική κατάσταση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, την προηγούμενη εμπειρία και τις συνθήκες ζωής των συμμετεχόντων.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Mariahilfer Straße 8
1070 Βιέννη
Αυστρία

Τηλ.:    +43 1 585 50 50
Φαξ:     +43 1 585 50 50-77
Ιστός:    www.bestt.a

E-Mail: Karin Kronika

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  office@best.at

Frontida sto spiti

Η “Φροντίδα στο Σπίτι” (Home Health Care Services – πλέον OIKANOS) είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης στην Ελλάδα.

Προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας σε ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: νοσηλευτική φροντίδα, υπηρεσίες φροντιστών, φυσικοθεραπευτή και κοινωνικού λειτουργού, καθώς και φαρμακευτική υποστήριξη, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η υποστήριξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με την παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλους τους ασθενείς που το χρειάζονται, παρέχοντας παράλληλα στήριξη στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η ομάδα αποτελείται από 12 υπαλλήλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εθελοντές.

Η εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Νοσηλευτικών Επιχειρήσεων (ΕΛΕΚΟΝ), του Ελληνικού Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών (Σ.Ε.Γ.Ε.) και της Ιδρυτική Ομάδα Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης και συνεργάζεται με διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες και διαγνωστικά κέντρα.

Η “Φροντίδα στο Σπίτι” εστιάζει τη λειτουργία της σε 3 αναπτυξιακούς στόχους βιωσιμότητας (SDGs) – εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες, επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών και υποστήριξη της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής.

Agecare (Cyprus) Ltd – Materia Group

Η Materia Group είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός τελικού χρήστη που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας, νοσηλείας και αποκατάστασης σε ηλικιωμένους ενήλικες στην Κύπρο.

Οι ομάδες διαχείρισης και λειτουργίας βασίζονται σε μια ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους. Αποστολή του Ομίλου είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας μέσω της συνεχούς βελτίωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών του και της προσθήκης νέων.

Ο Όμιλος διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο ερευνητικό τμήμα που ειδικεύεται σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα που σχετίζονται με υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες ICT με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ευημερίας των ηλικιωμένων ενηλίκων.

Μέχρι σήμερα, έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς:

  • Συντονισμός έργων, μεθοδολογίες απαιτήσεων χρηστών και συν-σχεδιασμού
  • Ηθικά και νομικά ζητήματα
  • Πρωτόκολλο, σχεδιασμός και υλοποίηση της δοκιμαστικής/πιλοτικής φάσης
  • Δημιουργία και εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης
  • Διάδοση και δικτύωση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Materia Group μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση materia.com.cy.

Κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας
Όνομα: Μαρίνα Πολυκάρπου
E-Mail: agecare@cytanet.com.cy
Τηλέφωνο: +357-22573577